Safe T Air

SEK 149.00 inkl. moms*

Safe T Air  är den naturliga lösningen på dålig luft (ombord)!
*Tea Tree luftrenare
Innehållet (Tea Tree olja) i Safe T Air angriper och tar bort det vi känner igen "som att det luktar vind" och det som vi ofta har båten eller sommarstugan full av efter vintern, nämnligen svarta mögelprickar.

Tekniken är avdustning av ett vattenbaserat antiseptiskt medel baserat på den helt naturliga Tea Tree oljan!

Med Safe T Air är det enkelt att rena luften från skadliga bakterieangrepp, ta bara av locket och placera burken i området som ska renas, helt ofarligt och icke-frätande.
*australiensiska teträdsoljan bryter naturligt ner partiklar
Medlet börjar omedelbart angripa och neutralisera illaluktande mögel och bakterieangrepp.

Varför Safe T Air?
Behovet att rena inomhusluft från mögelangrepp och dålig lukt i stugor, båtar, vindsutrymmen och källare är stort i vårt land.

Klimatet gör att vi spenderar stora delar av dygnet inomhus och därmed utsätts för mängder av bl.a. mögelsporer och bakterier, vilka är skadliga för vår hälsa. Eksem och andningsproblem är vanliga reaktioner efter exponering av mögel.

I andra delar av världen är detta ett känt problem och bekämpning av svamp, bakterier, mögel och dålig lukt med Tea Tree-oljans antiseptiska och antibakteriella förmåga, är en vedertagen teknik.

Marinbutiken har i många år använt liknande produkter i våra vinterförvarade båtar för att eliminera mögelangrepp på kapell, dynor och inredning.

I butiken har vi sålt sanerande produkter till många stugägare i skärgården som upplever problem med att det luktar instängt och fuktigt under åren, prova du också!

Safe T Air prevents mold from starting to grow and reduces existing mold up to 98%; Tea Tree Oil is the active ingredient, and natures most powerful anti-bacterial, anti-fungal, and anti-septic
No power required; self contained packaging allows you to easily place in affected area; Safe-T-air starts working immediately using the existing air movement indoors to seek and destroy mold, bacteria and fungus
Depending on the affected area size and airflow, the containers are designed to last up to 3 months providing protection for pennies a day. Even continues to work once container is empty
No hazardous chemicals, non-caustic, and peace of mind knowing that you are creating a healthier indoor environment for you and the people closest to you
Safe T Air is simple and effective, all natural, is easy to install, and works quickly
 
Produktalternativ

Kategori Båtvård

Taggar

* Baserat på hemvist i Sweden. Moms för andra länder beräknas i kassan. Pris exklusive moms: SEK 119.20.